top of page

 

 

 

CENNIK

 

Opłata administracyjna (wpisowe) w wysokości 500 zł jest opłata jednorazową, pokrywającą cześć kosztów wyposażenia, art. plastycznych, prezenty na urodzinki, święta  oraz gwarantuje dziecku miejsce w naszym żłobku.
Wpłata wpisowego jest równoznaczna z akceptacją regulaminu żłobka i jest ona bezzwrotna.

 

____________________________________________________________________________________________

      

 

 5 x w tygodniu - 1330zł

 

Prosimy o dokonywanie wpłat do 5 każdego miesiąca na konto z podaniem imienia i nazwiska dziecka w tytule wpłaty.

 

W opłacie miesięcznej zawarte są koszty następujących zajęć:​

  • Zajęcia plastyczne

  • Zajęcia ruchowe

  • Muzykoterapia

  • Cykl zajęć "Poznajemy świat"

  • Muzyczna przygoda z językiem angielskim


 

Przed decyzją o zapisaniu dziecka do naszego żłobka proponujemy zajęcia adaptacyjne rodziców z dzieckiem. 
Opiekunowie mogą zobaczyć: 
- jaka atmosfera panuje w naszej placówce, 

- jakie oferujemy warunki, 
- jakie organizujemy zajęcia dla dzieci (zajęcia muzyczne, plastyczne) 
- jaki mamy stosunek do naszych dzieci 
- jak dzieci zachowują się względem nas

bottom of page