Rozkład dnia w żłobku

 

6.30-8.30

Przyjmowanie dzieci do żłobka i poranna drzemka

8.30-9.00

Zabiegi pielęgnacyjne (nocnikowanie), przygotowanie do śniadanka

9.00-9.30

Śniadanko (nauka samodzielnego jedzenia)

9.30-10.00

Zabiegi pielęgnacyjne, zabawy dowolne, przygotowanie do zajęć

10.00-11.15

Gry i zabawy dydaktyczno-wychowawcze, edukacyjne z przerwą  na zabiegi higieniczne. Gdy jest ładna pogoda bawimy się w ogródku.

11.15-11.30

Prace porządkowe (nauka sprzątania zabawek), zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do obiadku.

11.30-12.00

Obiadek (drugie danie). Uczymy się samodzielnie jeść J

12.00-12.30

Zabiegi pielęgnacyjne (nocnikowanie), przygotowania do drzemki

12.30-14.30

Drzemka poobiednia, leżakowanie

14.30-15.00

Zabiegi pielęgnacyjne (nocnikowanie), przygotowanie do posiłku (zupka i podwieczorek)

15.00-15.30

Zupka i podwieczorek (uczymy się samodzielnie jeść )

15.30-16.00

Zajęcia utrwalające poznany materiał edukacyjny

16.00-17.30

Zabawy dowolne; odbieranie dzieci przez Rodziców/Opiekunów Prawnych

 

UWAGA; Rozkład dnia  nie dotyczy grupy niemowlaków, które swój mają rozkład dnia indywidualny,   dostosowany do domowego.

 

Ilość miejsc w poszczególnych grupach: 

grupa Maluszków (od 5 m-ca do 15m-ca) 5 maluszków
grupa Starszaków (od 16m-cy do 3 lat)- max 15 maluszków

Dziecko jest przyjmowane do grupy na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami a właścicielem żłobka
Dziecko przyjmowane jest wg kolejności zgłoszeń na zasadzie dostępności miejsc. na listę wpisywane jest po podpisaniu umowy przez rodziców, uiszczeniu jednorazowej wpłaty wpisowego i
opłaceniu czesnego.